חיפוש באתר:
English >
דף הביתהורדותספרות

ספרות

 ספרים אלו כוללים הנחיות ופעילויות למגוון מערכות ההוראה המשווקות על ידינו.

סעיף

נושא

קישור

1

מדריך למשתמש (עברית) עבור ערכת רובוטיקה למתחילים - NXT

2

מדריך למשתמש (אנגלית) עבור ערכת רובוטיקה למתחילים - NXT

3

מדריך פתרון בעיות (אנגלית) עבור ערכת רובוטיקה למתחילים - NXT

4

מדריך למורה עבור ערכת אתגרים ותחרויות - RCX

5

פעילויות לתלמיד עבור ערכת אתגרים ותחרויות - RCX

6

מדריך למורה  "גם אני יכול" לערכת WeDo

7

 מדריך למורה + פעילויות לתלמיד עבור ערכת גלגולי אנרגיה - eLab

8

חוברת הרכבות בלגו - Toranomaki - מומלץ לכל אוהבי לגו

9

מדריך למשתמש בתוכנת RoboCell ומערכת הרובוטיקה ER4u

10

מדריך למשתמש בתוכנת Pneu-Motion

11

מדריך למשתמש בתוכנת Hydra-Motion