חיפוש באתר:
English >
דף הביתהורדותתוכניות
תוכניות למערכת VEX
 
שפת ה Easy C המשמשת לתיכנות מערכות ה VEX לרובוטיקה אוטונומית היא שפה ידידותית לתכנות שפת C באמצעות תרשים זרימה.
התוכניות להלן מדגימות את היכולות השונות הגלומות בשפת התכנות.

סעיף

נושא

קישור

1

תוכנית בקרה המאפשרת היגוי הרובוט הבסיסי באמצעות השלט רחוק

2

תוכנית הכוללת מספר פונקציות לדוגמא הניתנות לייבוא לתוכניות אחרות

3

תוכנית מעקב פס שחור העושה שימוש בערכת מעקב קו ופקודת Switch/Case

4

תוכנית המדגימה בקרת מהירות