חיפוש באתר:
English >
דף הביתהורדותמצגות

מצגות

 מצגות למערכת NXT
 
מצגות אלו מיועדות למשתמשי ערכת הרובוטיקה והבקרה  LEGO  MindStorms NXT ושפת התכנות NXTg. לנוחיותכם ניתן להוריד פתרונות למשימות השונות המופיעות במצגות בקטגוריית התוכניות להורדה.


סעיף

נושא

קישור

1

הכרות כללית עם מערכת NXT ושפת התכנות NXTg

2

הכרות כללית עם מערכת NXT ושפת התכנות NXTg - ערבית

3

מערכת NXT - תכנות בסיסי באמצעות פקודות MOVE ופקודת Wait For

4

מערכת NXT - תכנות בסיסי באמצעות פקודות MOVE ופקודת Wait For - ערבית

5

מערכת NXT - לולאות והתניות (Switch,Loop)

6

מערכת NXT - לולאות והתניות (Switch,Loop) - ערבית

7

מערכת NXT - תכנות מתקדם

8

מערכת NXT - פונקציות (My Block) ותקשורת Blue-Tooth

9

מערכת NXT - שערים לוגיים ותכנת דינמי

10

מערכת NXT - תכנות באמצעות LabView NXT ToolKit

11

מערכת NXT - נספח טכני (עדכון קושחה, ייבוא בלוקים, איפוס בקר)

12

מוצרים משלימים למערכת NXT (ערכות משאבים, חיישנים, שפות תכנות)

13

חיישנים צד שלישי למערכת NXT