חיפוש באתר:
English >

תוכניות לימודים

חברת רובוטק טכנולוגית מציעה ללקוחותיה מגוון תכניות לימוד בסביבת לגו בנושא מדע וטכנולוגיה.
התכניות כוללות מדריך למורה, פעילויות לתלמיד וכלים נוספים בכדי לסייע למורה ביישומן בכיתה בהצלחה.
 
אנו מלווים את לקוחותינו ומסייעים בהטמעת תכניות הלימודים והתאמתן לצרכי בית הספר.
 

להלן התכניות המוצעות:

עתודה מדעית טכנולוגית - המיועדת לחטיבות הביניים המשתתפות בתכנית זו במסגרת לימודי הרובוטיקה.

מב"ט - תכנית תלת שנתית ללימוד מדע באמצעות טכנולוגיה ליישום בכיתות ז'-ט'.

העיר הירוקה - תכנית לימודים שנתית לרובוטיקה מבוססת תחרות העיר הירוקה.

רובו-סטאר - מידע וחומרים אודות תכנית הרובוטיקה החדשה של מינהל המדע והטכנולוגיה