חיפוש באתר:
English >
דף הביתתוכניות לימודיםמב"טחוקרים צעירים

חוקרים צעירים

חוקרים צעירים

חוקרים צעירים

מטרת התוכנית "חוקרים צעירים" היא להציג לתלמידים את עקרונות החקר המדעי. בין היתר עוסקת התוכנית בשאלות כגון מהו מדע? מה אינו מדע? האם מדע יכול להכריע בשאלה האם אלוהים קיים? כיצד פועל מדען? מהו ניסוי? מדוע נחוץ להשתמש בכלי מדידה אוביקטיביים ולא לסמוך על רגשות ותחושות?

למידע נוסף אנא עיינו בפרק המבוא של התוכנית "חוקרים צעירים".

התוכנית "חוקרים  צעירים" מותאמת לתלמידי כיתה ז' ומהווה תוכנית מרכזית בהוראת התחום מדע, טכנולוגיה וחברה . תוכנית ההמשך לכיתות ח'- ט'  "גליליאו, ניוטון ואני" מתבססת על תוכנית זו ומהווה נדבך נוסף בהבניית ההבנה והידע המדעי-טכנולוגי של התלמיד וחלק מרכזי בפיתוח מיומניות חשיבה.