חיפוש באתר:
English >
דף הביתהורדותפעילויות

פעילויות

 פעילויות לתוכנית מב"ט
 
תוכנית מב"ט (מדע באמצעות טכנולוגיה) היא תוכנית הדגל של פרויקט קדימה מדע בתחום המדע והטכנולוגיה. במסגרת תוכנית זו פועלים 8 בתי ספר בשכבות ז' עד ט' המטמיעים תכנים ייחודיים במדע וטכנולוגיה בסביבת לגו עשירה ומגוונת.
הפעילויות המפורטות בהמשך הן חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים "חוקרים צעירים" ו"גליליאו, ניוטון ואני" המוצעת לבתי ספר המעוניינים בהוראת מדע וטכנולוגיה בסביבת חקר ייחודית.

סעיף

נושא

קישור

1

חוקרים צעירים - פעילויות לתלמיד

2

גליליאו, ניוטון ואני - חלק א' - פעילויות לתלמיד

2

גליליאו, ניוטון ואני - חלק ב' - פעילויות לתלמיד

2

מבחן לדוגמא - חוקרים צעירים סמסמטר א'